Đăng ký

Số điện thoại dùng để xác nhận thông tin nếu có tranh chấp.
Các tính năng hỗ trợ trong phiên bản này
  • Lên like ko tính like của bạn bè.Sau khi cài like, các post đã post trong ngày trước lúc cài cũng được chạy like
  • Bot cảm xúc có thể tùy chọn ngẫu nhiên like, cảm xúc
  • Tạo chương trình để like post page hoặc post cá nhân
  • Có thể thiết lập tương tác like theo ý muốn
  • Thiết lập khoảng thời gian giữa các đợt like
  • Số like mỗi đợt